Teràpia

En els últims anys, ha sorgit una nova forma de veure la dependència. Es passa de parlar de dependència a substàncias exclusivament per començar a parlar de dependència emocional. Aquesta denominació, va agarrar força gràcies als avenços de la...

La culpa és una emoció caracteritzada com negativa. Sol ser un sentiment amb molta importancia per a la persona i pot reproduïr-se de diverses maneres: culpant als demés, culpant-nos a...

La literatura i el seu ampli ventall d'autors ens ofereic una llista amb diverses tècniques de relaxació. En consulta, generalment esneyem les eines de relaxació que poden resultar més beneficioses pel...