Creixement personal

Totes les persones tenen un potencial per convertir-se en tot allò que es proposin. Per tant, si es vol treballar per realitzar un creixement personal, hem de tenir en compte que els nostres resultats actuals són processos mentals automàtics que s’han configurat a través de l’experiència i de les creences. Si es re-configuren aquests processos i creences, es poden realitzar canvis personals i créixer en aquest nivell.

És necessari, doncs, detectar què és el que ens fa falta; quins són els objectius i les nostres qualitats per tal de potenciar-les.

famlia_creixement_pers
Creixement personal en nens i adolescents

Habilitats personals

Autoestima positiva

Resolució de conflictes

Resolució de problemes

Creixement personal en adults

Auto-coneixement

Conflictes laborals, personals, familiars

Habilitats socials

Autoestima positiva

Resolució de problemes