Recursos propis per fer front a un esdeveniment estressant

I de sobte passa alguna cosa que ens peturba, que ens canvia la vida; que canvia tot el nostre sistema i fa que ens sentim més vulnerables. De sobte la nostra vida canvia, fent que la percebem més susceptible i fins i tot, en moltes ocasions, mancada de sentit. 

Aquests fets poden anar des de pèrdues materials com pèrdues de la casa o pèrdues físiques, ja sigui per mort o separació, fins a situacions on la nostra vida s’ha vist afectada amb atemptats o grans accidents. Això, des del món de la psicologia, podem recollir-ho com un esdeveniment traumàtic; un trauma que pot ser més o menys dolorós segons els recursos dels que disposem per fer-li front i segons com ho utilitzem. 

esdeveniment estressant

Què ens passa?

Si ens veiem envoltats de situacions així, la nostra forma de ser, de sentir, de pensar i de percebre també s’altera, pel que és possible que creguem que la nostra vida s’ha acabat i, per tant, no existeixi res pel que seguir vivint.

Generalment associat a aquest pensament ens trobem amb emocions negatives d’una elevada intensitat que poden portar a que ens paralitzem, no sentim o, pel contrari, que sentim en excès. 

Què podem fer?

Pensar en el futur amb una altra perspectiva resulta molt complicat en moments així, però s’ha de treballar per buscar determinats recursos que ens poden ajudar a fer front a aquests successos. 

Quan parlem de recursos, en la psicologia ens referim a tot allò personal, relacional i/o situacional del que disposem per poder fer front al fet d’anar millorant en el llarg camí que ens queda per endavant.

Hem de prendre contacte amb la realitat i indagar en les persones, situacions, paisatges, aromes… que ens portin a una emoció agradable de la qual ens sentim satisfets. Hem de retenir totes aquelles emocions que ens generi el pensar en aquest recurs i gaudir de la sensació que ens aporta.

Els nostres recursos han de ser treballats juntament amb altres tècniques que ens permetin un tractament més complexe i el qual generi majors beneficis en la persona.

Si ens trobem davant d’una situació i les nostres respostes són les descrites anteriorment, hem d’acudir a un professional de psicologia i treballar per una millora del nostre dia a dia. 

Què podem fer?

1) Demana ajuda. Comunica’t amb els més propers.

2) S’ha de dedicar un temps a curar-se, a restablir-se i permetre’s segons quins comportaments.

3) No prenguis decisions importants en moments així.

4) Si perduren en el temps, s’ha de buscar l’ajuda d’un professional.