Sobre mi

La psicologia neix de la necessitat de tots aquells que volen un canvi en la seva vida; que creguin que poden aprendre conductes més funcionals per tal de sentir-se bé amb ells mateixos, o que necessitin resoldre certs dubtes per aconseguir un equilibri propi i personal.

 

I és que les necessitats no tenen perquè sorgir en moments dificultosos. Molts cops, un psicòleg pot ajudar tant en els moments dolents com en els bons. Hem de començar a percebre que el psicòleg ens pot reeducar en la modificació de certes conductes, tant de manera preventiva com resolutiva.

 

Ha d’existir el moment per començar, i aquest moment pot ser ARA. El moment de conscienciar-nos, de percebre, de conèixer-nos.

SEM

Treballo amb el servei d’emergències mèdiques.

Psicòloga general sanitària

Amb codi de registre de centre, serveis i establiments sanitaris E25598359

Especialitzada en processos de dol i trauma

Per la Universitat de Lleida i per el col·legi de psicòlegs de Barcelona

Especialitzada en Trastorns d’ansietat

Per CEDIPTE Barcelona.

Psicòloga Forense

Per ISFAP (Instituto Superior de Formación Apertura Psicológica)