Tornada a la rutina – Generadora d’estrès

Tornada a la rutina – Generadora d’estrès

Com sempre, la tornada a la rutina ens genera un sentiment desconcertant; és estressant i angustiós (volem portar una rutina però trobem en falta els moments de pau i tranquil·litat). La tornada porta amb ella el tornar a organitzar-se, tornar a establir horaris, tornar a començar “des de zero”, tornar a la realitat.

Per uns, és un sentiment previst, i uns dies abans de començar ja es pensa en com s’ha de realitzar i quins objectius s’han d’establir per poder arribar on es vol.

En canvi, a altres els agafa d’imprevist i inclús la rutina no els gratifica per tot el que porta associada; situacions de molt estrès, molta feina, problemes a casa, problemes amb els nens… La tornada a la feina per aquest tipus de persones, es troba molts cops relacionada amb determinades frustracions (per exemple, no estar a gust en el lloc de feina, no estar a gust amb un mateix…). Per tant, hauran de treballar en tots dos aspectes: la tornada a la rutina i, per exemple, la reincorporació a un lloc de feina poc gratificant.

Per tot això, des de la psicologia treballem en generar unes pautes i buscar solucions, per a que després de les nostres vacances, la reincorporació no sigui tan dura i tinguem certs mecanismes per fer-li front.

rutina

 

A continuació us deixo unes pautes que serveixen per amenitzar aquesta fase d’estrès:

  • Intentar realitzar la tornada, el més gradual possible.
  • És necessari que després de les vacances passem un període d’adaptació. En aquest, poden aparèixer diversos símptomes, res greus i els quals hem d’acceptar per poder seguir en les nostres tasques.
  • Pot existir l’anomenat “síndrome post-vacacional”, al qual fem referència per nombrar a la dificultat d’adaptar-nos als ritmes del treball o de l’escola.

Es caracteritza per símptomes d’ansietat o irritabilitat, inquietud, baixa autoestima, baix estat d’ànim, poca motivació i interès per les tasques.

  • Intentar modificar la nostra percepció sobre la tornada a la feina. El canvi d’aquesta ens ajudarà a percebre aquesta volta des d’un altre punt de vista, no tan danyí, sinó més adaptatiu. El diàleg intern ha de ser més positiu i adaptatiu.
  • Tenir les circumstàncies personals, familiar i laborals controlades. Intentar treballar en elles uns dies abans d’acabar les vacances per tal que el primer dia de feina no vingui tot de cop (els nens preparats amb el seu material, localitzar horari de feina…).
  • Reserva temps per realitzar esport. És important que destinis una part del temps a tu personalment. Realitzar esport ens ajudarà a reduir els símptomes d’estrès.
  • Observa tot allò que t’incomoda i intenta modificar-ho. Busca solucions a cadascun del problema que es genera per tal d’anar combatin poc a poc amb aquestes dificultats o percepcions disfuncionals.

Hem de tenir present que és un període d’estrès; per tant, hem de treballar per a que aquest estrès no ens generi més inconvenients dels necessaris. Les tornades sempre són dures, per tant s’haurà de treballar en certs aspectes per a que passats uns dies, ja no recordem com va ser l’inici de la tornada a la rutina.