Transtorns de l’estat d’ànim

Transtorns de l’estat d’ànim en adults

Els trastorns de l’estat d’ànim afecten el nostre humor, sent el major símptoma la pèrdua d’interès o la pèrdua de la sensació de plaer acompanyat per un estat d’ànim deprimit.

La depressió es caracteritza per la presència intensa i continuada de tristesa i  pèrdua d’interès per les coses. Qualsevol persona deprimida és possible que presenti un conjunt de símptomes i signes, els quals poden tenir una evolució diferent segons cadascú.

 

Des de la consulta i com a psicòloga, treballo específicament en els trastorns depressius.

 

Pot ser que la persona senti ganes de plorar davant de situacions que mai abans havia sentit, així com sentiments d’inutilitat i culpa. Altres símptomes que es poden presentar són abatiment, irritabilitat, infelicitat, alteració del son, idees de mort, falta d’esperança en un futur, dificultats per concentrar-se i augment o disminució del pes. 

 

En algunes ocasions, aquests símptomes no es presenten de manera recurrent o bé no es presenten tots els descrits, però si que es perceben certs símptomes depressius. La simptomatologia és considera menys greu, però més sostinguda en el temps. Per aquest motiu,  es recomana realitzar teràpia psicològica per tal de millorar l’estat d’ànim i la conseqüent vida social, laboral i/o familiar.

transtorns_estat_anim_adults__

Transtorns de l’estat d’ànim en nens i adolescents

Generalment mostren irritabilitat, canvis d’humor, plors excessius o augment de pes excessiu. Aquests poden ser símptomes de malestar personal que, combinats amb altres símptomes, poden amagar un trastorn de l’estat d’ànim o depressió.

Els símptomes associats que s’han de tenir en compte per fer una consulta i descartar  problemes rellevants són tristesa, actitud poc sociable, major sensibilitat emocional, canvis en la gana i en el son, crits o plors, dificultat per concentrar-se, cansament i falta d’energia, desinterès per participar en activitats, falta d’il·lusió, sentiments de baixa autoestima o de culpa i pensaments de mort.

Quan observem en un nen/a actituds de mal humor i irritabilitat, és important avaluar-ne la freqüència, la duració en el temps, l’aparició sobtada i la correlació amb els símptomes comentats.