Informes pericials

El psicòleg forense s’ocupa de recopilar, examinar i presentar proves amb una finalitat judicial. El procés comença quan un advocat sol·licita que un psicòleg professional realitzi una avaluació de persones i àrees.

El procés d’anàlisis psicològic forense s’aplica a través d’una avaluació que resulta força diferent a una avaluació clínica. Les avaluacions psicològiques forenses obtenen la major part d’informació a través de l’avaluació, sense haver-hi cap tractament posterior. La finalitat és la d’obtenir un informe on quedin plasmades les diferents capacitats, incapacitats, personalitats (dificultin o ajudin), i estils educatius, entre altres.

El psicòleg forense ha d’avaluar la consistència de la informació a través de diverses fonts, que han de quedar descrites en l’informe que s’emet al jutge i realitzar una mena d’ajuda en les seves decisions.

infor_peri

Aquest mètode va destinat a tothom que es trobi immers en un procés judicial i necessiti un psicòleg per avalar i justificar la seva situació. Va dirigit, també, als advocats, ja que pot ajudar-los a reforçar els seus casos, recolzant els seus arguments jurídics per poder defensar-los davant d’un jutge o tribunal.

informes_psico

Jurisdiccions on, com a psicòloga forense, et puc ajudar:

  • Civil -> conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions personals o patrimonials, voluntàries o forçoses, entre persones privades o públiques, tant físiques com jurídiques. De caràcter privat o públic.

 

Pot necessitar un peritatge civil si es troba en un moment d’incapacitat laboral temporal o definitiva o si ha estat responsable o víctima d’un accident.

 

  • Familiar -> conjunt de normes i institucions jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels membres d’una família.

En aquest àmbit pot necessitar un informe relacionat amb:

 

  • Peritatges forenses en separacions i divorcis.
  • Peritatges forenses en guarda i custodia.
  • Peritatges forenses en processos d’adopció (idoneïtat dels pares).