Transtorns d’ansietat

L’ansietat és una reacció normal davant d’una situació estressant. Aquesta reacció ens permet fer front a determinats successos, i és la que prepara el cos per fugir o atacar. L’ansietat comença a ser un problema, però, en el moment en què ens impedeix realitzar una vida “normal” i satisfactòria. Quan sobrepassa certs límits, l’estrès passa de ser un aliat a ser un element paralitzant. 

boto_nens_ansietat
boto_adults_ansietat